Voting is now closed!

Winners will be announced week beginning 6 July 2020.

Pleidleisio wedi cau!

Cyhoeddir yr enillwyr yn ystod wythnos yr Eisteddfod, Gorffennaf 6 2020.

Llangollen Colour | Lliwiau Llangollen

Llangollen Parade | Gorymdaith Llangollen

See how our sponsor Linguassist created a virtual town choir and brought Llangollen to the Eisteddfod

Dyma sut y gwnaeth ein noddwr Linguassist greu côr tref rhithwir gan ddod â Llangollen i’r Eisteddfod