Five days of amazing music and folk dancing, and the whole world in one place! It will be possible to watch over 20 competitions from the main stage on llangollen.tv

Pum diwrnod o gerddoriaeth a dawnsio gwerin gwefreiddiol, a’r byd i gyd mewn un lle! Bydd modd gwylio dros 20 o gystadlaethau o’r prif lwyfan ar llangollen.tv

Children's Day | Diwrnod y Plant

Bax Choir, Heath Mount School
England | Lloegr

CHILDREN'S CHOIR OF THE WORLD | CÔR PLANT Y BYD