And the winners are...

Yr enillwyr yw:

Children

Corau Plant

The winning Children’s Choir

British Columbia Girls’ Choir, Canada 2018

Enillydd y categori Corau Plant

Côr Merched Columbia Brydeinig, Canada 2018

Dance Competitions

Cystadlaethau Dawns

The winning Folk Dance group

Gema Citra Nusantara, Indonesia 2016

Enillydd y categori Dawnsio Gwerin

Gema Citra Nusantara, Indonesia 2016

Mixed Choirs

Corau Cymysg

The winning Mixed Choir

Stellenbosch University Choir, South Africa 2018

Enillydd y categori Corau Cymysg

Côr Prifysgol Stellenbosch, De Affrica 2018

Folk Choirs

Corau Gwerin

The winning Folk Choir

Jazz-choir of the State Philharmonic Society, Russia 2013

Enillydd y categori Corau Gwerin

Côr Jazz Cymdeithas Ffilharmonig y Wladwriaeth, Rwsia 2013

More Choirs

Rhagor O Gorau

The winner of the More Choirs category

Côr Meibion Froncysyllte, Wales 2018

Enillydd y categori Mwy o Gorau

Côr Meibion Froncysyllte, Cymru 2018

Choir of the World compilation

Detholiad o Gystadleuaeth Côr y Byd

Llangollen Magic Moment

Moment Aur Llangollen

Llangollen Magic Moment

100 perfect points for Loughgiel, 2017

Moment Aur Llangollen

Y 100 pwynt perffaith i Loughgiel, 2017

Follow the latest Llangollen 2020 news and developments:

Dilynwch y newyddion a’r datblygiadau o ran Llangollen 2020 ar:

Voting is now closed!

Winners will be announced week beginning 6 July 2020.

Pleidleisio wedi cau!

Cyhoeddir yr enillwyr yn ystod wythnos yr Eisteddfod, Gorffennaf 6 2020.

Llangollen Colour | Lliwiau Llangollen

Llangollen Parade | Gorymdaith Llangollen

See how our sponsor Linguassist created a virtual town choir and brought Llangollen to the Eisteddfod

Dyma sut y gwnaeth ein noddwr Linguassist greu côr tref rhithwir gan ddod â Llangollen i’r Eisteddfod