Ysgol Pen Barras, Wales

Ysgol Pen Barras, Cymru

Holloway Children's Choir, China

Côr Plant Holloway, China

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Wales

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Cymru

3rd | 3ydd

Ysgol Gerdd Ceredigion , Wales

Ysgol Gerdd Ceredigion, Cymru

Côr Glanaethwy, Wales

Côr Glanaethwy, Cymru

1st | 1af

Hymers College Junior School Choir, England

Côr Iau Hymers, Lloegr

Côr Iau Ieuenctid Môn, Wales

Côr Iau Ieuenctid Môn, Cymru

Bax Choir, Heath Mount School, England

Côr Bax Ysgol Heath Mount, Lloegr

2nd | 2il

Deansfield Chamber Choir, England

Côr Siambr Deansfield, Lloegr